பலகை

பலகை பற்றி

பொதுவாக வெளியில் செல்லும்போதோ அல்லது வீட்டில் இருக்கும்போதோ, பல விஷயங்களை கேட்கிறோம், பார்க்கிறோம், படிக்கிறோம், முகற்கிறோம், சுவைக்கிறோம், பேசுகிறோம், உணற்கிறோம் – சொல்லப்போனால் ஐம்புலன்களாலும் கவனிக்கிறோம்! நமது எண்ணங்களில் அவற்றின் பாதிப்புகள், விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. அப்படி சில விஷயங்கள் குறித்த எனது கருத்துக்களை இப்பலகை மூலமாக தெரிவிக்க விழைகிறேன்.

Advertisements

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: